Základní údaje

název knihovny:
Obecní knihovna Mladecko

sídlo knihovny:
Mladecko 19

evidenční číslo knihovny:
2355

sigla knihovny:
OPG512