Z kronik obce Mladecko

Historie knihovny

Veřejná obecní knihovna v Mladecku byla dle zápisu v obecní kronice založena v roce 1945, přesné datum není známo. První knihovnicí byla paní učitelka Marie Humplíková. Knihovna byla umístěna v domě číslo 48 (Baranovi), brzy se však přestěhovala do domu číslo 8 (Kociánovi), a následně do podkrovní místnosti domu číslo 16, ve kterém byl umístěn matriční a obecní úřad.

Od roku 1948 byla knihovnicí paní Bohuslava Skalková, která se velmi věnovala dětem, předčítala jim a vyprávěla, a děti ji měly moc rády. V roce 1952 byla knihovna přestěhována do kulturního domu – v té době bylo v knihovně 891 svazků knih a navštěvovalo ji 74 čtenářů.

Rok 1955 byl pro knihovnu úspěšný, neboť byla vyhodnocena jako nejlepší v okrese Opava, a v roce 1958 jako jedna z nejlepších v ostravském kraji.

Neúspěšná doba pro knihovnu nastala v roce 1966, kdy se z Mladecka odstěhovala knihovnice paní Bohuslava Skalková. Nenašel se nový knihovník a knihovna nebyla v provozu až do roku 1969.

V roce 1969 byla knihovna přestěhována do domu číslo 35 a začala fungovat jako knihovna středisková pro obce Litultovice, Jakartovice, Hlavnici, Dolní Životice, Deštné, Hořejší Kunčice, Bohdanovice a Lhotku u Litultovic. Vedoucí střediskové knihovny se stala paní Marie Knopová z Kylešovic.

V roce 1972 měla knihovna 2 114 svazků a navštěvovalo ji 153 čtenářů.

V roce 1976 se spojila středisková knihovna v Mladecku se střediskovou knihovnou v Holasovicích. Sídlem nové střediskové knihovny se stala obec Holasovice a vedoucí knihovny paní Marie Šatná (rozená Knopová). Knihy nakupovala Okresní knihovna v Opavě.

Paní Marie Šatná vykonávala funkci knihovnice v mladecké knihovně až do jara roku 1979. V dalším období ji vystřídala paní Anežka Gališová, v roce 1994 knihovnu převzal pan Jan Markiel.

Od 1. 1. 2003 vedla knihovnu paní Věra Otýpková.

Do roku 2010 byla knihovna stále umístěna v domě číslo 35, od 1. ledna 2011 sídlí Obecní knihovna Mladecko společně s obecním úřadem v nově zrekonstruované budově na čísle 19.

Zpracovala: Otýpková Věra

Použité materiály: kroniky obce Mladecko

K 1. 1. 2022 má knihovna ve svém fondu 1 966 svazků knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Mladecko. Dále má knihovna k dispozici pro své uživatele 451 knih z regionálního fondu. Tyto knihy jsou vedeny v evidenci jako trvalá zápůjčka. V knihovně je možné si půjčit i časopisy, společenské hry a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Práci knihovnice vykonává paní Vendula Kučerová. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 18 registrovaných uživatelů, z toho 6 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 201 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 974 výpůjček.