Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:               10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:      30,- Kč/ 1 rok
důchodci nad 70 let:             zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Mladecko.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 týden

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 10,- Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 20,- Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 30,- Kč
po 61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 50,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč